Bồ đề đạt ma - Thiền sư vĩ đại nhất - tác giả Osho


Bồ đề đạt ma - Thiền sư vĩ đại nhất
 
Thứ hai, 07 Tháng 2 2011 16:29
 
 
Nếu bạn so sánh Jesus và Bồ đề đạt ma, bạn sẽ phải ngạc nhiên lớn. Jesus nói, "Các ông là con chiên, ta là người chăn chiên và nếu các ông bị lạc, ta sẽ tìm các ông." Và điều ấy có vẻ, với những người không hiểu biết, là một ý thức hệ từ bi lớn lao.
 
Phát biểu của Bồ đề đạt ma là, Chư phật không cứu chư phật. Ông ấy đang nói các bạn tất cả đều là phật dù bạn biết điều đó hay không, và làm sao bất kì ai có thể cứu bạn được? Làm sao vị phật này có thể cứu được vị phật khác? Mọi điều mà vị phật có thể làm là đánh thức bạn dậy. Điều đó chẳng mấy cứu giúp gì. Khi bạn đánh thức ai đó dậy, bạn có cho rằng mình linh thiêng hơn, và đặc biệt, và bạn đã làm việc phục vụ vĩ đại cho nhân loại, bởi việc đánh thức một anh chàng đáng thương đang ngủ không?
 
Chư phật không cứu chư phật. Đây là một phát biểu rất hàm ý. Nó đem lại sự bình đẳng cho mọi người. Khác biệt duy nhất, không khác biệt gì mấy, là... mọi người đều là phật; vài người đang ngủ và không nhận biết về họ là ai, và vài người đã trở nên thức tỉnh và biết họ là ai. Nhưng về bản chất, không có khác biệt chút nào, và không có vấn đề về cứu bất kì ai...
 
Osho