Xem tay


Những kinh ngiệm về khoa xem chỉ tay

Thuật xem chỉ tay là một bộ môn thuộc lãnh vực tìm hiểu đời người. Bộ môn này được phát triển từ lâu đời. Theo Funk Wagnalls New Encyclopedia bộ mới năm 1992 thì thuật xem chỉ tay (Palmistry) còn được gọi là Chiromancy được biết vào thời cực thực của người dân Chaldeans, Assyrians, người Ai Cập Cổ Đại cũng như người Hebrews.

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 10

Xem chỉ tay để nhận diện và xác định bệnh, tật...

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 9

Đường Thủy tinh là đường chạy từ lòng bàn tay hướng về ngón út. Vì ngón tay út là biểu tượng của giao tế thương mãi, hợp tác, chế hóa, tiền bạc... nên đường này nói lên những ý nghĩa thuộc các lãnh vực trên.

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 8

Dấu hiệu chữ M hoa rất rõ ràng(thuận lợi về hôn nhân và tiền bạc)

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 7

Các dấu hiệu đặc biệt trên lòng bàn tay cần chú ý...

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 6

Thiếu kiên nhẫn (nếu ngòn dài thì không gọi là thiếu kiên nhẫn) ý chí, kém sút tiền tài. Thường chỗ trũng hay theo chiều đường chỉ nào đó hay gò nào đó nên sẽ ảnh hưởng vào đường chỉ đã chỉ ấy.

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 5

Trên bàn tay, đường sinh đạo tạo thành một đường vòng chạy từ khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ xuống cườm tay. Đường vòng này tạo thành một khoảng rộng hay hẹp dưới các ngón trỏ mà các nhà nghiên cứu về chỉ tay gọi là gò Kim Tinh.

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 4

Nếu cao quá là người ham địa vị, ham danh. Nếu không có tỳ vết, sáng sủa, no nay thì chính là dấu hiệu của tài năng điều khiển và có nghị lực lớn. Nếu có dấu hiệu ô vuông, ngôi sao hay chữ thập thì lại càng quý.

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 3

Bàn tay có mắt gút 1: Hay cãi vã, đa sự, đa nghi, tự phụ. Nam giới sẽ gặp nhiều trở lực trong việc làm. Nếu nữ giới sẽ gặp nhiều hậu quả tai hại do tính kiêu hãnh của mình.

Chi tiết

Xem chỉ tay phần 2

Ý chí của chính mình, là bản thân ta, nếu bạn thuận tay nào thì tay đó là biểu hiện của bản thân. Tay kia là biểu hiện của định mệnh (Destiny)

Chi tiết