Mật tông


Ý nghĩa về Pháp Khí của Mật Tông

Pháp khí là những dụng cụ dùng để thực hành các loại pháp sự, để dân cúng lên chư Phật hoặc các đạo tràng nghiêm trang, hoặc làm dụng cụ trợ ích trong tu chứng Phật pháp.

Chi tiết

Hoàng tài thần và Hắc tài thần

Hoàng tài thần (黄财神) có thân hình màu vàng, một đầu, hai tay, ngồi trong tư thế bán kiết già, hai chân gập lại, bàn chân phải chúc xuống, trên bảo toạ có vỏ ốc biển và bình hoa sen, tượng trưng cho như ý.

Chi tiết

CHỮA BỆNH QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO TÂY TẠNG

Chữa bệnh là gì ? Chúng ta hiểu gì về chữa bệnh ? Có phải chúng ta nói chữa bệnh về thân, chữa bệnh về tâm lý/tâm hồn/tâm thức, hoặc cả thân lẫn tâm. Sự liên quan giữa thân và tâm là gì ?

Chi tiết

Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược

Trích cuốn kinh Mật Tông Phật Giáo Tinh Hoa Yếu Lược (cư sĩ Triệu Phước, pháp danh Đức Quý) xuất bản năm 1985, 1000 cuốn tái bản lần thứ 5 vào năm 2005 tiếng Việt. Tái bản 1000 cuốn lần thứ 2 năm 2006, Anh ngữ. Thư viện Quốc Hội lưu giữ từ năm 1985.

Chi tiết

Thần chú Mật tông 密宗神咒

NAMO BUDDHAYA.NAMO DHARMAYA.NAMO SAM-GHAYA.NAMO SRI MAHA-DEVIYE.TADYATHA,OM PARI-PURANA,CARE SAMANTA,DARSANE,MAHA VIHARA-GATE,SAMANTA VI-DAM MANE,MAHA-KARYA PRATI-STHAPANE

Chi tiết

Đại sư Tsongkhapa 宗喀巴

Đầu thế kỷ 15, Tsongkhapa đã căn cứ vào trình tự tu hành học được từ phái Kadam để soạn nên các tác phẩm "Bồ Đề đạo thứ đệ quảng luận" và "Mật Tông đạo thứ đệ quảng luận"

Chi tiết

Tài bảo thiên vương Tâm chú (财宝天王心咒)

Tài bảo thiên vương quản lý sự chuyển hóa công đức và báo phúc ở nhân gian, phân phát tài sản cho mọi người, duy trì Phật pháp, loại bỏ ma chướng, người tu hành sẽ được phúc báo.

Chi tiết

Cầu thần tài theo quan niệm Mật tông

Cầu tài phải bỏ tài: Cầu thần tài là phải học theo tinh thần của thần tài, muốn nhận được phải biết cho đi. Phật giáo chú trọng đến nhân quả, tu theo thần tài cũng vậy, phải ưa bố thí như thần tài, và phải hiểu được rằng có nguyên nhân bố thí mới có kết quả tăng tiền tài.

Chi tiết

Trung ấm - tu luyện để vãng sinh về miền tịnh độ

Sau khi con người chết đi, nếu như ý thức không nhận thức được về các ánh sáng và ảnh hiện trong các giai đoạn trung ấm, sẽ phải rơi vào sáu cõi tái sinh, chịu đủ nỗi đau khổ của luân hồi.

Chi tiết

Cúng Mantra

Mantra là một loại đồ cúng quan trọng trong Mật Tông Tây Tạng, có nghĩa là Đàn thành (tức Mạn Đà La). Mantra bàn bao gồm tất thảy các vật quý báu trên thế gian, bao gồm cả mặt trăng mặt trời và bốn bộ châu, kết thành Mạn Đà La, để dâng cúng lên chư tôn

Chi tiết