Phong thủy thời trang


Phong thủy và thời trang hiện đại

Trong tiếng Trung Quốc, Phong là Gió và Thuỷ là Nước. Khái niệm Phong Thuỷ có lịch sử hàng nghìn năm. Người ta áp dụng kiến thức Phong Thuỷ trong kiến trúc, đo đạc, mỹ học, năng lượng sinh học, chiêm tinh…

Chi tiết

Thời trang theo phong thủy

Xu thế chú trọng ứng dụng Phong Thuỷ vào cuộc sống đang được mọi người quan tâm nhiều hơn. Văn hoá Á đông đang trên con đường khẳng định được những tinh hoa của mình trên khắp thế giới.

Chi tiết

Video Phong thủy thời trang-phần 2

Video Phong thủy thời trang, chương trình "Phong& thủy" của VTC - HDV

Chi tiết

Video Phong thủy thời trang phần 1

Video Phong thủy thời trang, chương trình "Phong& thủy" của VTC - HDVIP

Chi tiết