Văn khấn lễ cất nóc


NAM-MÔ A-DI-ĐẢ  PHẬT ! đọc 3 lần
 
KÍNH LẠY  :
 
- HOÀNG THIÊN HẬU THỔ CHƯ VỊ TÔN THẦN.
 
- QUAN ĐƯƠNG NIÊN......(A).
 
- NGÀI BẢN CẢNH THÀNH HOÀNG CHƯ VỊ ĐẠI VƯƠNG.
 
- NGŨ PHƯƠNG NGŨ THỔ LONG MẠCH TÔN THẦN , CÁC NGÀI TÔN THẦN CAI QUẢN TRONG KHU VỰC NÀY.
 
- CÁC NGÀI........(B).... CHƯ VỊ ĐẠI KIẾT TINH.
 
Hôm nay là ngày.......tháng........năm (DL, AL).........
 
Tín chủ con là.........
 
Cùng đọi thợ thi công có đội trưởng quản lí cả đọi thợ thi công là anh….sinh năm…
 
Tín chủ đệ tử con hiện ngụ tại............
 
       Hôm nay ngày lành tháng tốt  Bính dần nhật, Ất Mùi Nguyệt, Tân Mão niên tín chủ đệ tử con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Ví tín chủ con khởi tạo (nếu "cất nóc" thì đọc là "cất nóc" , nếu "xây cổng" thì đọc là "xây cổng" ,nếu tu sửa phương nào thì đọc rõ "tu sửa phương.." đó...) căn nhà ở địa chỉ.......ngôi Dương Cơ trụ trạch ( nếu là phần mộ thì đọc là " ngôi Âm Cơ mộ phần " ) để làm nơi cư ngụ cho gia đình con cháu ( => để làm nơi an ổn cho vong linh....). Nay chọn được ngày lành tháng tốt , kính cáo chư vị Linh Thần , cúi mong soi xét và cho phép được động Thổ( "cất nóc" , " xây cổng " , " tu sửa phương..." ). Nhân có lễ vật tịnh tài dâng cúng bày trên Linh Án , tín chủ con thành tâm kính mời :
 
Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần.
 
Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.
 
Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa.
 
Ngài Định Phúc Táo Quân, các Ngài Địa Chúa Long Mạch Tôn Thần và tất cả các vị Thần Linh cai quản trong khu vực này.
 
Cúi xin giáng lâm trước án chứng minh thụ hưởng. Và lai độ cho chúng con khởi công suôn sẻ,công việc tiến hành trôi chảy,người người đều đặng bình an,vạn sự hanh thông, vạn sự cát tường, vạn như ‎, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
 
Tín chủ chúng con lại kính mời các vị hương linh khuất mặt lần khuất quanh đây, các linh hồn chiến sĩ trận vong vì nước, các oan hồn uổng tử không nơi nương tựa, xin cùng tới đây thụ hưởng lễ vật, độ cho tín chủ chúng tôi hưng công sở thành, kiến tạo như ý, từ đây hoạn lộ hanh thông, Đông thành Tây tựu, trú sở cát tường.
 
Tín chủ đệ tử con xin được đa tạ!
 
NAM-MÔ A-DI-ĐẢ  PHẬT ! đọc 3 lần