Khoa học tâm linh


Xuất xứ của tục chọn ngày chọn giờ

Do trình độ nhận thức, con người cổ sơ chưa thể nào hiểu nổi những hiện tượng thiên nhiên. Thiên nhiên cho ta sự sống, cho ta nước uống, thức ăn, không khí, ánh sáng, hơi nóng.

Chi tiết

Hệ số can chi và lục thập hoa giáp

Hệ số quan trọng nhất trong lịch pháp phương Đông là hệ số 10 (thập can), hệ số 12 thập nhị chi, hệ số 60 tức lục thập hoa giáp, 6 chu kỳ hàng chi kết hợp với 10 chu kỳ hàng can 6x10=60 (lục giáp).

Chi tiết

Thuyết âm dương, ngũ hành

Âm dương là hai mặt đối lập: Mâu thuẫn - Thống nhất, chuyển hoá lẫn nhau, dựa vào nhau mà tồn tại, cùng triệt tiêu thay thế nhau. Trong dương có mầm mống của âm, ngược lại trong âm có mầm mống của dương.

Chi tiết

Học thuyết lãnh đạo Couq Neyung

Là học thuyết giải thích bản chất của sự lãnh đạo, chỉ ra mô hình vận động của quá trình lãnh đạo lẫn nhau trong xã hội, chỉ ra các yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Nó cũng chỉ ra nguyên nhân về hành vi của con người.

Chi tiết

Tính chất các sao và thuyết - thiên nhân tương ứng

Ngày giờ nào tốt hay xấu? Tốt xấu đối với việc gì? Tuỳ thuộc vào tính chất của các ngôi sao ngự trị trái đất trong ngày giờ đó, những sao có sẵn trong thiên văn học cổ đại, nhưng cũng có nhiều ngôi sao ước lệ, tuỳ theo tính chất và quy luật vận hành mà đặt tên.

Chi tiết

Nền khoa học bị thất truyền

Quốc Tuấn lại sưu tập binh pháp các nhà, làm thành “Bát quái cửu cung đồ”, đặt tên là “Vạn kiếp tông bí truyền thư”. Nhân Huệ Vương viết bài tựa cho sách ấy như sau: “Người giỏi cầm quyền thì không cần bày trận, người giỏi bày trận thì không cần phải đánh, người giỏi đánh thì không thua, người khéo thua thì không chết...

Chi tiết

Những quan điểm đánh giá lịch vạn niên

Thuật chiêm tinh với nhiều thuyết chồng chéo lên nhau qua nhiều thời kỳ nên cũng đã có nhiều bước thăng trầm: nhiều tà thuyết đã từng bị triệt tiêu. khi ánh sáng khoa học soi rọi vào, thì những hủ tục lạc hậu, tự thân nó đã bị tiêu huỷ.

Chi tiết

Mục đích Lịch vạn niên

Nói một cách ngắn gọn là để xử sự đúng đắn trước một thực trạng xã hội: tục chọn ngày chọn giờ vốn thuộc phong tục cổ truyền, vậy điều gì nên theo, điều gì nên bỏ cho phù hợp với hoàn cảnh và thời hiện đại ngày nay, đâu là ranh giới giữa “ Tôn trọng tự do tín ngưỡng” và “ Bài trừ mê tín dị đoan” theo đúng chủ trương đường lối của Đảng và chính phủ.

Chi tiết

Lưu hành Lịch vạn niên

Phải thừa nhận rằng trong những năm đầu có cuốn được viết nghiêm túc, lại hợp với tâm lý thị hiếu quần chúng lúc bấy giờ, nên mặc dầu sách “in chui” vẫn bán chạy.

Chi tiết

Tục chọn ngày giờ trên thế giới

Nam, Trung Quốc thời xưa chỉ sống về nông nghiệp. Ngày nay nước ta vẫn chưa thoát khỏi nền nông nghiệp lạc hậu. Cái ăn, cái mặc, nơi ở thuộc bản năng sinh sống của con người.

Chi tiết