Tâm linh


Văn khấn giải hạn sao Vân Hán

Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau. Trong 9 ngôi sao có sao tốt, có sao xấu, năm nào sao xấu chiếu mệnh con người sẽ gặp phải chuyện không may, ốm đau, bệnh tật. . . gọi là vận hạn.

Chi tiết

Văn khấn giải hạn sao Mộc Đức

Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau.

Chi tiết

Văn khấn giải hạn sao Thái Âm

Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau.

Chi tiết

Văn khấn giải hạn sao Thái Dương

Người xưa cho rằng: mỗi người vào mỗi năng có một ngôi sao chiếu mệnh, tất cả có 9 ngôi sao, cứ 9 năm lại luân phiên trở lại. Cùng một tuổi, cùng một năm đàn ông và đàn bà lại có sao chiếu mệnh khác nhau.

Chi tiết

Văn khấn giải hạn Tam Tai

Ai cũng mắc hạn này, cứ ba năm liên tiếp như thế, hết 3 năm đến 9 năm sau lại bị hạn này nữa vậy. Bị hạn này theo dân gian truyền miệng là nhẹ thì tai tiếng, mất việc làm, làm ăn thất bát, cọ quẹt xe cộ, nặng thì tán gia bại sản, mất mạng.

Chi tiết

Văn khấn lễ động thổ

Hôm nay ngày lành tháng tốt Bính dần nhật, Ất Mùi Nguyệt, Tân Mão niên tín chủ đệ tử con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án.

Chi tiết

Văn khấn lễ cúng mụ

Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Đứa trẻ được sinh ra là do các vị Đại Tiên (Bà chúa Đầu thai), Tiên Mụ mà trực tiếp là 12 bộ Tiên Nương (12 bà Mụ) nặn ra ban cho.

Chi tiết

Văn khấn khai trương

Thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thánh thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con buôn bán hanh thông, làm ăn thuận lợi, lộc tài vượng tiến, nhân sự bình an. Bốn mùa không hạn ách tai ương, tám tiết có điềm lành tiếp ứng, cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chi tiết

Văn khấn bồi hoàn địa mạch

Do trong quá trình xây cất, đào đất, khai mương rãnh..., nói chung quy là đào xẻ xuống đất, do người ta không xác định chính xác được đó là nơi Long Nhập Thủ (điều này bao gồm cả việc biết đó là Địa Mạch nhưng Phân Kim sai lệch), và vô tình làm tổn thương đến Địa Mạch.

Chi tiết

Văn khấn lễ cất nóc

Hôm nay ngày lành tháng tốt Bính dần nhật, Ất Mùi Nguyệt, Tân Mão niên tín chủ đệ tử con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án.

Chi tiết