Đạo giáo


Văn khấn lễ cất nóc

Hôm nay ngày lành tháng tốt Bính dần nhật, Ất Mùi Nguyệt, Tân Mão niên tín chủ đệ tử con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án.

Chi tiết

Đạo giáo Việt Nam

Đạo giáo Việt Nam là Đạo Giáo đã được bản địa hóa khi du nhập từ Trung Quốc vào Việt Nam. Đạo giáo Việt Nam là một trong ba tôn giáo phổ biến nhất ở Việt Nam.

Chi tiết

Đạo Đức Kinh - Lão Tử

Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vân hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là đạo.

Chi tiết

Đạo: Ba kho báu - Tập 1 - (1) Đạo thường hằng

Tôi nói về Mahavira như phần nghĩa vụ của mình - trái tim tôi chưa bao giờ ở cùng ông ấy cả. Ông ấy quá toán học. Ông ấy không phải là nhà huyền môn, ông ấy không có tính thơ ca của bản thể.

Chi tiết

Chu dịch, khả năng phát hiện của chu dịch, phần 1

Ngôn ngữ Chu Dịch được sử dụng là 64 thoán từ và 386 hào từ nguyên gốc. Ngôn từ nguyên gốc mang đậm nét cổ, trừu tượng và đầy tính ẩn dụ. Tôn trọng nguyên bản, tôi vẫn sử dụng những ngôn từ này.

Chi tiết

Âm Phù Kinh 陰 符 經

Âm Phù Kinh là một quyển sách rất nhỏ của Đạo Lão, tương truyền là do Hoàng Đế (2697-2597) viết. Nhưng có nhiều học giả không công nhận như vậy.

Chi tiết

Đạo: Ba kho báu Tập 3

Đạo: Ba kho báu Tập 3. Bài nói về trích đoạn Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Tựa đề nguyên bản tiếng Anh: Tao: The Three Treasures Vol. 3

Chi tiết

Đạo: Ba kho báu Tập 4

Đạo: Ba kho báu Tập 4, Bài nói về trích đoạn Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Tựa đề nguyên bản tiếng Anh: Tao: The Three Treasures Vol. 4

Chi tiết

Đạo: Ba kho báu Tập 2

Đạo: Ba kho báu Tập 2, Bài nói về trích đoạn Đạo Đức Kinh của Lão Tử, Tựa đề nguyên bản tiếng Anh: Tao: The Three Treasures Vol. 2

Chi tiết

Đạo: Ba kho báu - Tập 1 - Về Osho

Osho sinh ra tại Kuchwada, Madhya Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 11 tháng 12 năm 1931. Từ thiếu thời ông đã là một tinh thần độc lập và nổi dậy, nhấn mạnh tới việc chứng nghiệm chân lí cho chính mình thay vì thu nhận tri thức và niềm tin do người khác trao lại.

Chi tiết